Sök på hela webbplatsen

Om Södertälje stadsscen

Om Södertälje stadsscen

Invigningen av Folkets Hus, nuvarande Södertälje Stadshus, ägde rum fredagen den fjärde september 1970 med Riksteaterns föreställning ”Spelman på taket” med Inga Gill och Gösta Bernhard i huvud­rollerna. Under 1960-talet hade Södertälje kommun gjort en utredning om att bygga en teater. Eftersom Folkets Hus­föreningen i samma veva ville bygga ett nytt Folkets Hus, förenade man sina planer för att skapa ett omfångsrikt Folkets Hus med stora scenlokaler – Estrad och Trombon. Arkitekt var Lennart Green och första spad­ taget togs den 27 augusti 1968 av Johannes Andersson.

Genom att Södertälje kommun sam­arbetade med Folkets Hus­föreningen, kunde kommunen få del av pengar som Boverket avsatt till byggandet av allmänna samlingslokaler. Detta hade inte varit möjligt om kommunen byggt teatern i egen regi på annan plats. Alltså fick Folkets Hus nya lokaler och Södertälje kommun en teater, med samordningsvinster i nyttjan­det av foajéer, loger, serveringar och toaletter. 

Kommunens kulturförvaltning anställde Harry Olt som teater- och musikintendent med uppgift att lägga programmen på Estrad.

Södertälje kom­mun hyrde teaterlokalen Estrad av Folkets Hus­föreningen fram till föreningens konkurs 1998. Folkets Hus såldes då på exekutiv auktion till ett privat fastighetsbolag. Södertälje kommun hyrde där­efter såväl Estrad som Trombon och andra möteslokaler fram till 2005, då kommunen köpte fastigheten av bola­get. Därmed kunde man börja planera för att bygga om och till Folkets hus för att utöka dess funktioner. I novem­ber 2008 kunde kommunens nya fina stadshus invigas. De ursprungliga lokalerna i Folkets Hus fick sina namn genom en tävling i Länstidningen 1970. Det är därför husets alla lokaler har namn kopplade till musik, förutom fullmäktigesalen som invigdes 2008 och har namnet Demokratin. Då tillkom även namnet Södertälje stadsscen som ett sam­lingsnamn för Estrad och Trombon.

Estrad är en multilokal för scenkonst, där det visas teater, konserter, dans, föredrag och bio. Enbart bion visar ungefär 100 olika filmer om året. 

Läs mer om oss här nedan: