Sök på hela webbplatsen

Köpvillkor

Här kan du läsa om vad som gäller kring ditt biljettköp. Lägg märke till att distansavtalslagens regler om ångerrätt inte gäller vid köp av evenemangsbiljetter (2005:59); det betyder att köpt biljetter inte kan återlösas.

Köpvillkor

Villkor för biljetter

 • Varje besökare till ett evenemang måste inneha giltig biljett.
 • Numrerad biljett gäller till den plats som anges.
 • Av utrymningsskäl är det inte tillåtet att sitta i gångar eller trappor i salen.
 • Även små barn som sitter i knä på vuxen ska ha giltig biljett.
 • Behörighet till eventuell rabatt (till exempel studerande, pensionär) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering.
 • Köpt biljett (= betald biljett) kan inte bytas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.
 • Köpt biljett (= betald biljett) kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Återköp sker endast i händelse av inställt eller flyttat evenemang. Eventuell distributions- och serviceavgift återbetalas då inte.
 • I samband med att du köper biljett hos oss, samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Vi kommer därefter att lagra och använda dina personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Läs mer om detta i vår personuppgiftspolicy.
 • Biljetten är en värdehandling. Borttappade biljetter kan endast ersättas om kunden angivit namn och kontaktuppgifter i samband med bokningen. För att få en dubblett utskriven måste kunden kunna legitimera sig.
 • Samtliga biljetter kontrolleras av skannrar i samband med biljettvisering. Endast ett insläpp per biljett medges. När streckkoden lästs av en gång kan alltså ingen ytterligare inpassering ske.
 • Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte.
 • Biljetter får inte erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Södertälje Stadsscen och/ eller eventuell extern arrangör.
 • Om ett evenemang har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet inte överskridas.

 

Köp som strider mot villkor för biljetter

 • Södertälje Stadsscen förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp som strider mot uppsatta villkor. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, köper biljetter för kommersiellt bruk eller manipulerar e-biljett (PDF).
 • Biljetter som hanteras felaktigt samt felaktigt genomförda bokningar kan ogiltigförklaras.

 

Programändring

 • Södertälje Stadsscen förbehåller sig rätten att ändra program och medverkande i händelse av sjukdom eller annan händelse utanför Södertälje Stadsscens kontroll.
 • Södertälje Stadsscen har ingen skyldighet att meddela programändring i förväg men vi kommer att gå ut med informationen snarast möjligt/ i mån av tid.

 

Presentkort

 • Presentkort har begränsad giltighetstid som gäller från köpt datum. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas som betalningsmedel vid köp och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.
 • Presentkort återbetalas inte och kan inte heller lösas in mot kontanter/ betalmedel.
 • Presentkort gäller endast till event på Södertälje Stadsscen som vi hanterar biljettförsäljningen till.

 

Sen ankomst

 • Södertälje Stadsscens evenemang startar normalt punktligt.
 • Senkomna besökare kan inta sina platser så snart som våra evenemangsvärdar bedömer det möjligt. För att inte störa övrig publik kan besökaren bli tvungen att vänta på ett lämpligt tillfälle under föreställningen.
 • I enstaka fall kan det hända att vi inte kan släppa in besökare efter föreställningsstart.

 

Ljud- och bildupptagning

 • Fotografering, filmning eller ljudupptagning är inte tillåten.
 • Endast personer ackrediterade av Södertälje Stadsscen har tillstånd att fotografera, filma eller spela in evenemang för vidare distribution.
 • Inget ytterligare tillstånd kommer att inhämtas av berörd publik före en publicering eller vidaredistribution.

 

Mobiltelefon

 • Mobiltelefon skall vara avstängd under evenemanget eller satt i tyst läge.

 

Störande beteende

 • Södertälje Stadsscen förbehåller sig rätten att avvisa person som stör genomförande av evenemang.

 

Mat och dryck

 • Mindre tilltugg och dryck med stängbart lock är tillåtet att medföra in i salongen. Vi uppmanar att ni tar med er eventuellt skräp ut ur salongen.
 • Rökning (cigaretter, cigariller, cigarrer, e-cigg, vape etc.) är inte tillåten någonstans i Södertälje Stadsscens lokaler.
 • Alkoholhaltig dryck får ej medföras in i salongen.

 

Barnvagn och rullator

 • Av utrymningsskäl är det inte möjligt att ta in barnvagnar eller rullatorer i salongerna. Barnvagn och rullator kan lämnas i foajén, men Södertälje Stadsscen tar inte ansvar för dessa samt andra personliga tillhörigheter, ta gärna med ett lås.

 

Tryckfel

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kalendarier, trycksaker och på webbplatser. Uppgifter om priser, rabatter, biljettsläppsdatum samt villkor för biljettköp kan komma att ändras utan att detta meddelas.